Het Nederlandse wetenschapsbeleid maakt grote ontwikkelingen door.

Maatschappelijke uitdagingen, multidisciplinair onderzoek en andere vormen van brede samenwerking zijn belangrijke drijvende krachten in een debat over prioriteiten voor wetenschapsbeoefening in ons land.

De Nationale Wetenschapsagenda was, naast agenda’s van bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Nederlands Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek, en strategische plannen van universiteiten en andere maatschappelijke partijen, een mijlpaal in die discussie.

De agenda stimuleert alle kennispartijen in Nederland, dus ook de sociale en geesteswetenschappen, om na te denken over de koers in komende jaren.

Deze brochure (zie hiernaast) kwam tot stand op initiatief van leidende vertegenwoordigers van sociale en geesteswetenschappers in Nederland. De auteurs willen de sociale en geesteswetenschappen prikkelen tot nieuwe initiatieven, omdat de maatschappelijke uitdagingen van de nabije toekomst niet kunnen worden geadresseerd zonder innovatief en omvangrijk menswetenschappelijk onderzoek.