OP ALLE NIVEAUS staat de wereld, Nederland inbegrepen, voor grote uitdagingen. Sommige uitdagingen zijn materieel of ecologisch van aard, in andere kan nieuwe technologie helpen bij het vinden van nieuwe wegen en oplossingen. Maar in elk van de uitdagingen spelen menselijke factoren uiteindelijk doorslaggevende rollen.

  • De geglobaliseerde economie vergt nieuwe manieren om Nederland concurrerend te houden en nieuwe benaderingen van innig verweven en soms destabiliserende financiële systemen, van handel met lageloneneconomieën, van afnemende inkomens- en sociale zekerheid voor mensen in oude welvaartsstaten;
  • Migratiegolven leggen uitdagingen bloot in het omgaan met grenzen, met internationale conflicten, met welvaartsverdeling, culturele identiteiten, verstedelijking, bevolkingsgroei en – in westerse landen – vergrijzing;
  • Nieuwe economische, culturele en sociale verhoudingen zorgen, mede door veranderende digitale media, voor polarisatie en radicalisering, voor afnemend vertrouwen in de democratie en in nationale en internationale instituties, voor bestuurlijke stagnatie, voor politisering van religie, en voor legitimering van schrikwekkend geweld;
  • Snelle sociale en technologische veranderingen leiden tot bijvoorbeeld de noodzaak tot levenslang leren, een intense 24/7-economie, verdwijnen van privacy, sociale tweedeling en gevoelens van onveiligheid.
    Ook bij oplossingen voor ‘materiële’ uitdagingen zoals betere en betaalbare gezondheidszorg, en duurzamer energie- en grondstofgebruik, bepalen menselijke factoren uiteindelijk het verschil tussen succes of mislukking.
    Meer medische technologie leidt niet noodzakelijk tot meer betaalbare zorg of gezonder gewoonten. Meer voedsel maakt nog geen einde aan honger. Meer automatisering vermindert niet automatisch de werkdruk. Nieuwe vormen van energiewinning kunnen niet zonder de instemming en participatie van burgers.