Deze brochure kwam tot stand op initiatief van de voorzitters van:

  • de Raad voor de Geesteswetenschappen, de Sociaal-Wetenschappelijke Raad en de Sectie Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen¬† (KNAW);
  • de discipline-overleggen Economie & Bedrijfskunde, Letteren & Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, en Rechtsgeleerdheid;
  • de Gebiedsbesturen Geesteswetenschappen en Maatschappij- & Gedragswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO); en
  • de routes Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen en Tussen conflict en co√∂peratie, gerelateerd aan de Nationale Wetenschapsagenda.